Súťaže pre školy

Súťaž pre materské školy ukončené

farebny had

Pravidlá Súťaže ''Farebny had'' pre všetky materské školy mesta Zvolen a okoli.

Súťaž pre Základné školy ukončené

Zvolen stráži drak

Literárna súťaž určená len pre žiakov druhého stupňa základných škôl vo Zvolene a okolí.

Návšteva Tropical World: ZŠ Hrnčiarska ktorá hostila Fínov a Portugalcov v projektu Erasmus. Ďakujeme .

Hlavnou témou projektu Erasmus+ Healthy Europe – Zdravá Európa bolo rozvíjanie a upevňovanie fyzického a mentálneho zdravia.