FILM

GODZILLA CI VLASTNE Iguanodon?

V jednom zábere sa objavil výtvarník 
Teizo Tošimicu,
ktorý mal na stole
pri kreslení Godzilly rozloženú knihu

s reprodukciou Zdeňka Buriana. To sa
objavilo aj v ďalšom
dokumente. Je
pravda, že filmový netvor je jašterovi

veľmi podobný,“

CESTA DO PRAVEKU

Jurský park vašich starých rodičov